IZLOŽBA: TOLERANCIJA

IZLOŽBA: TOLERANCIJA

Lokacija: Riva (Obala Hrvatskog narodnog preporoda bb, 21000 Split)


Otvaranje: Utorak, 15.9.2020. u 18:00 h
 
Otvorenje Festivala vizualne kulture KOMBO rezervirano je za izložbu Tolerancija, inicijatora i autora Mirka Ilića. Angažirani dizajnerski projekt na turneji je od 2017.godine kroz 24 države već više od 50 puta, a sakuplja radove istaknutih grafičkih dizajnera svjetske svene, uključujući Miltona Glasera, Seymoura Chwasta, Petera Bankova, Guntera Rambowa i Niklausa Troxlera. Od hrvatskih autora odazvali su se Boris Bućan, Boris Ljubičić, Dejan Kršić i Robert Čanak, a ukupnu izložbu trenutno čini 150 plakata.
 
Poziv na toleranciju autor je uputio kao odgovor na nacionalizam, fašizam i ksenofobiju, koji su, nažalost, još uvijek itekako prisutni u društvu. Izložba promiče vrijednosti jednakosti i prihvaćanja i uvažavanja različitosti, s osnovnom idejom da su svi ljudi ravnopravni i da u društvu koje gradimo nema mjesta diskriminaciji. Svaki umjetnik kojeg odluči pozvati u svom plakatu mora uključiti riječ tolerancija na vlastitom jeziku i vizualizaciju kako umjetnik toleranciju vidi - što ona jest i što bi trebala biti u kontekstu društva u kojem živi.
 
Javni gradski prostor, kao mjesto dostupno svima koje privlači i okuplja velik broj ljudi, izabran je kao mjesto postava izložbe s ciljem ne samo promoviranja mira i tolerancije, nego i aktivne izgradnje empatije i promicanja kritičkog mišljenja. 
 
 
 

Location: Riva (Obala Hrvatskog narodnog preporoda bb, 21000 Split)

Opening: Tuesday, September 15, at 6 p.m.
 
The opening of the KOMBO Visual Culture Festival is reserved for the exhibition Tolerance, initiated and authored by Mirko Ilić. This engaged design project has been on tour through 24 countries more than 50 times since 2017, displaying works by prominent world-class graphic designers, including Milton Glaser, Seymour Chwast, Peter Bankov, Gunter Rambow, and Niklaus Troxler. Croatian authors were Boris Bućan, Boris Ljubičić, Dejan Kršić, and Robert Čanak, and the total exhibition currently consists of 150 posters.
 
The author called for tolerance in response to nationalism, fascism, and xenophobia, which, unfortunately, are still very much present in society. The exhibition promotes the values ​​of equality and acceptance and respect for diversity, with the basic idea that all people are equal and that there is no place for discrimination in the society we are building. Every artist he chooses to invite in his poster must include the word tolerance in his language and a visualization of how the artist sees tolerance - what it is and what it should be in the context of the society in which he lives.
 
Public city space, as a place accessible to all that attracts and gathers a large number of people, was chosen as the setting of the exhibition with the aim not only of promoting peace and tolerance, but also actively building empathy and promoting critical thinking.
 
Podijelite:

Istaknuto