Besplatna edukacija za djelatnike agencija: Održivi turizam - želja ili potreba?

Besplatna edukacija za djelatnike agencija: Održivi turizam - želja ili potreba?

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije prepoznala je važnost organizacije dodatnih edukacija za sve dionike destinacije koja se bavi turizmom. U suradnji s  Ekonomskim fakultetom, Sveučilišta u Splitu, zadovoljstvo nam je ovim putem Vas pozvati na besplatnu edukaciju za djelatnike u turističkim agencijama pod nazivom:  

 

ODRŽIVI TURIZAM ZA DJELATNIKE U TURISTIČKIM AGENCIJAMA

§  Datum edukacije: subota, 17. studenoga 2018.

§  Trajanje: 10:30 h – 13:30 h (pauza 11:30 h – 12:00 h)

§  Mjesto: Ekonomski fakultet u Splitu, Cvite Fiskovića 5, Split

§  Sažetak edukacije:

o   Pojam, primjeri i vrste održivog turizma

o   Rastući trendovi potražnje održivih sadržaja

o   Povećanje prihoda kroz višu cijenu

o   Komplementarnost proizvoda u održivoj destinaciji

o   Kako kreirati održivi turistički izlet?

o   Kreiranje turističke ponude u tržišnim nišama („Blue ocean strategy”)

o   Dalmatia Green eko smjernice za ‘’zeleno’’ poslovanje turističkih agencija

o   Primjeri uspjeha  eco-friendly turističkih agencija

o   Marketing eco-friendly agencija (međunarodne mreže, koncept green marketing-a)

o   Natječaji za  bespovratna sredstava za turističke agencije
 

O PREDAVAČIMA:

 

§  doc. dr. sc. Slađana Pavlinović Mršić; docentica na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Specijalizirala na temama Turizam i okoliš, te Ekonomika okoliša. U okviru znanstvenih projekata, kao što su HNV link i ShapeTourism, proučava pitanja održivog razvoja i turizma, a nastavne aktivnosti povezuje s praktičnim problemima kroz aktivnosti društveno korisnog učenja u suradnji s Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

 

§  Nastja Logar upravlja projektom „Ozelenjivanje turističke ponude Dalmacije“ koji financira Ministarstvo turizma RH, te radi na drugim aktivnostima poticanja održivog razvoja i turizma kao nedavna zaposlenica i prethodno EVS volonterka Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Obrazovanje u području upravljanja turizmom i poslovno iskustvo u području marketinga i upravljanja stekla je u Ljubljani.

 

Kako bi osigurali svoje mjesto na edukaciji, molimo Vas da se obavezno prijavite putem e-maila: marina.tudor@efst.hr .

 

Veselimo se Vašem dolasku na edukaciju. 

Podijelite:

Istaknuto