Europska noć istraživača

Europska noć istraživača

Događaj se odvija 28. rujna 2018. (ovaj petak) u samom centru Zagreba, Rijeke, Splita i Pule od 17-22 h i namijenjen je široj javnosti, a pogotovo mlađem uzrastu.

PROGRAM – EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA 2018. SPLIT


LOKACIJA: PODRUMI DIOKLECIJANOVE PALAČE

1. Forenzička rekonstrukcija lica
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti

2. CSI
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti

3. Znanstvena školica
Kemijsko-tehnološki fakultet

4. Ekstrakcija eteričnih ulja dalmatinskog mirisnog bilja i njihova primjena u kreiranju
 mirisnih pripravaka
Kemijsko-tehnološki fakultet

5. Split 3D
Umjetnička akademija

6. Početak i evolucija svemira
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

7. Mediteranska prehrana, biljke, proizvodnja hrane
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

8. DNK - Baština života
Mediteranski institut za istraživanje života

 

LOKACIJA: RIVA – ISPRED LUČKE KAPETANIJE
9. Upotreba optičkog kompasa u navigaciji – posjet brodu „Popaj“
Pomorski fakultet

LOKACIJA: RIVA – ISPRED BANKE
10. „Istraživači vs. građani“ 
Turnir u basketu, 3x3

LOKACIJA: MEDILS
11. Astro Party na MedILSu za profesore osnovnih i srednjih škola


Projekt „Techno-Past Techno-Future: European Researchers' Night“ (TPTF_ERN) financiran je u sklopu Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020., broj ugovora 818748.

Podijelite:

Istaknuto