30. Knjiga Mediterana 2018.

30. Knjiga Mediterana 2018.

pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Organizatori: 
Književni krug Split
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu

PROGRAM:
NEDJELJA, 23. RUJNA 
18,00 SVEČANO OTVORENJE MANIFESTACIJE 
Pozdravna riječ: Nenad Cambj

18.15 uvodni esej Mladen Machiedo: »Mediteran jučer i danas«

18.45 predstavljanje knjige: Ivan Mimica: Di si pošla lipa zvizda, usmene i pučke pjesme moliških Hrvata (Književni krug Split, 2017.)

19.30 predstavljanje časopisa Mogućnosti, 1-2/2018
urednica: Katarina Dalmatin, Književni krug Split, Split, 2018.

PONEDJELJAK, 24. RUJNA
9.00 Početak Znanstvenoga skupa OSLOBOĐENJE KLISA 1648. GODINE, 370. OBLJETNICA«
Dobrodošlica: Nenad Cambj, Marko Trogrlić
Sudionici: Nenad Cambj, Radoslav Tomić, Nenad Moačanin, Marko Trogrlić, Josip Vrandečić, Ivan Bošković, Tonija Andrić, Nikša Varezić, Stjepan Krasić, Anđelko Mijatović, Krešimir Kužić, Ivana Odža, Radoslav Bužančić i Duje Jerković

15.00 Nastavak znanstvenoga skupa OSLOBOĐENJE KLISA 1648. GODINE, 370. OBLJETNICA
Sudionici: Stjepan Krasić, Anđelko Mijatović,
Ivan Bošković i Ivana Odža

18.00 Predstavljanje knjiga:
— Jerolim Kavanjin, Povijest vanđelska bogatoga a nesrećna Epuluna i ubogoga a čestita Lazara, priredio Tomislav Bogdan, Brački libar, Supetar, i Litteris, Zagreb, 2017.
— Splitski epik Jerolim Kavanjin. O 300. obljetnici smrti, uredili: Bratislav Lučin i Davor Dukić, Književni krug Split, Split, 2018.

19.30 Predstavljanje knjige: Frano Baras, Nadomak
Atlantide, Književni krug Split, Split, 2018.


UTORAK, 25. RUJNA
12.00 Predstavljanje zbornika: Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti, uredili: Igor Fisković i Radoslav Bužančić, Književni krug Split, Split, 2018.

18.00 Predstavljanje izdanja Matice hrvatske Zadar, 2018. 

19.00 Predstavljanje knjiga Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2018:
— Časopis Starohrvatska prosvjeta, 44-45/2017-2018.
i knjige iz korpusa ranosrednjovjekovne skulpture u Hrvatskoj:
— Ivan Josipović, Pridraga u zaleđu Zadra, Split 2018.
— Ivan Matejčić, Novigrad, Savudrija, Umag i Dajla, Split 2018.
— Sunčica Mustać, Crkva sv. Mihovila u Banjolama, kraj Peroja, Split 2017.


SRIJEDA, 26. RUJNA
12.00 Predavanje: Mario Nepo Kuzmanić, Stara postojbina moliških Hrvata

18.00 Predstavljanje knjige: Faust Vrančić, Nova logika, uredio i preveo Luka Boršić, Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, Šibenik i Institut za filozofiju, Zagreb, 2018.

19.00 Predstavljanje izdavaštva otoka Korčule Od jematve do jematve, Gradski muzej Korčula, 2018.


ČETVRTAK, 27. RUJNA
12.00 Predavanje: Jasna Jeličić Radonić, Otkrivanje antičkog Farosa

18.00 Predstavljanje izdanja Matice hrvatske Dubrovnik: 
— Časopis Dubrovnik, br. 2-3/2017, 4/2017., 1/2018. i 2-3/2018.
— Esad Kurtović, Iz povijesti dubrovačkog zaleđa 
— Ivanka Jemo, Urbana matrica grada Dubrovnika
— Aida Cvjetković, Dubrovački brodovlasnik Federiko Glavić
— Zbornik radova dr. sc. Bruno Šišić
— Luko Paljetak, Gorka zora

19.00 Večer Matice hrvatske Zagreb:
— Predstavljanje knjige: Pavao Pavličić, Nav i raj 
— Predstavljanje knjige: Ivo Frangeš, Čitanja
— Splitski ogranak Matice – predstavljanje Ogranka i Matice
— Predstavljanje Ogranka Matice hrvatske u Splitu i čitave Matice


PETAK, 28. RUJNA
12.00 Predstavljanje knjige: Marinko Petrić, Hvarski turistički
spomenar, Turistički ljetopis od 1868. g. do 2017. g., 2. izdanje, Turistička zajednica grada Hvara, Hvar, 2018. 

18.30 Predstavljanje knjige: Pagans and Christians in the Late Roman Empire, uredili: Marianne Sághy and Edward M. Schoolman, CEU Medievalia, Budapest, 2017. 

19.30 Predstavljanje knjige: Franko Oreb, Korčulanske godine Vida Vuletića-Vukasovića i Frane Radića, Naklada Bošković, Split, 2018.


SUBOTA, 29. RUJNA
18.00 Predstavljanje knjige: Antonin Zaninović, Hvarske teme. Odabrani radovi, priredili: Marija Zaninović-Rumora i Joško Bracanović, Književni krug Split, Split, 2018. 

19.00 Predstavljanje knjige: Sanja Vulić, Jedinstvo različitosti,
Književni krug Split, Split, 2018.

20.00 Predstavljanje knjige: Josip Bratulić, Svetost i čovječnost, Književni krug Split, Split, 2018. 

20.30 ZAVRŠETAK MANIFESTACIJE
Podijelite:

Istaknuto