Izložba Zorana Stoilova "Ruzinavi brod, ruvinane škare, partili su jadi, izblidile kolure..."