Službenik za informiranje

Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao i kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Splita pisanim putem ili telefonom na broj: 021 348 600. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica grada Splita, Obala hrvatskog narodnog preporoda 9, 21 000 Split
  • na fax broj: 021 348 604
  • na e-mail: info@visitsplit.com
  • donijeti osobno u Ured TZGS, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac:

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (pdf) 
Zakon o pravu na pristup informacijama

 

Godišnje izvješće o ZPPI za 2016. godinu

Godišnje izvješće o ZPPI za 2017. godinu

Godišnje izvješće o ZPPI za 2018. godinu

Godišnje izvješće o ZPPI za 2019. godinu

Godišnje izvješće o ZPPI za 2020. godinu

Podijelite:

Istaknuto