Parking

Parking

JAVNA GARAŽA

Garaža Sukoišan sjever
E-mail: garaza-sukoisan@promet-split.hr
Tel: +385 (0)21 77 17 93
Radno vrijeme: od 00:00 do 24:00 h

Do 1 sata= 5,00 Kn, maksimalno vrijeme zadržavanja: neograničeno 
Dnevna parkirna karta = 80,00Kn
U sve cijene uračunat je PDV.
Dnevna parkirna karta obračunava se unutar 24 sata i to za zadržavanje duže od 16 sati i kraće od 24 sata. Za daljnje zadržavanje preko 24 sata, a kraće od 16 sati, parkiranje se obračunava 5,00 Kn po satu..

CENTRALNI URED PARKING SLUŽBE
Gundulićeva 29
21000 Split
Tel: +385 (0)2148 10 97 (ulična parkirališta)
Tel: +385 (0)21 33 27 61 (ured i vanulična parkirališta)
Tel/ Fax: +385 (0)21 33 2761
e-mail: parking@promet-split.hr
Radno vrijeme: radnim danom od 07:00-15:00h
 
 
Podijelite:

Istaknuto