Sudamja

Split slavi svoju najveću feštu - blagdan Svetog Duje!

Program ovogodišnje proslave blagdana sv. Dujma i Dana grada Splita obuhvaća 68 događaja vjerskog, kulturnog, zabavnog, gastronomskog, sportskog i sajamskog karaktera. Uz gradske službe u organizaciju Sudamje 2019. uključene su brojne ustanove i udruge.

Plakatom kojeg je izradio dizajner Stjepko Rošin prisjetili smo se i Mediteranskih igara koje su se u našem gradu održale prije 40 godina. Plakat Sudamje inspiriran je vizualnošću originalnog Ljubičićevog plakata gdje MIS prvenstveno konotira ono nešto staro, splitsko, pozitivno i svjetovno, a što je paralelni dio identiteta Sudamje, koja nije samo liturgijsko slavlje, a koju pak predstavlja biskupski štap.