Korisni savjeti

Korisni savjeti

 

Putne isprave

Valjana putovnica ili koja druga isprava priznata međunarodnim sporazumom,a za neke države i osobna iskaznica (isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo nositelja).
 
Obavijesti: Diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu ili Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske.
 
Telefon: +385 (0)1 4569 964 
 
 
Carinske odredbe
 
Carinski propisi Republike Hrvatske gotovo su potpuno usklađeni s propisima i standardima zemalja Europske Unije, no u pogledu unošenja predmeta nekomercijalne prirode za osobnu uporabu, carinu i PDV, nije potrebno plaćati samo za predmete u vrijednosti do 1.000 kuna (1 EUR is 7.53450 HRK).
 
Unošenje i iznošenje stranog i domaćeg gotovog novca i čekova slobodno je za strane i hrvatske državljane s boravištem u inozemstvu, ali uz obvezatno prijavljivanje cariniku svakog prijenosa svote u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 10.000,00 eura ili više. Vrjedniju profesionalnu opremu i tehničke uređaje također je potrebno prijaviti cariniku na graničnome prijelazu.
 
Fizičke osobe, koje u Hrvatskoj nemaju stalno ili privremeno prebivalište ili boravište, imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), na robu koju su kupili u Hrvatskoj, ako je vrijednost robe po jednom računu veća od 740,00 kuna (1 EUR is 7.53450 HRK), na osnovi PDV-a, odnosno Tax cheque obrasca kojeg ovjerava carinska služba kod iznošenja u inozemstvo kupljene robe najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana kupnje. Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa.
 
Za dodatne informacije molimo kontaktirati Carinsku upravu: www.carina.hr  
 
 
Prenošenje živih životinja preko granice
 
Prenošenje kućnih ljubimaca preko granice moguće je samo uz posjedovanje potrebne veterinarske dokumentacije o zdravstvenome stanju životinja, pri čemu psi i mačke moraju biti označeni mikročipom. Unos do pet kućnih ljubimaca može se obaviti preko graničnih prijelaza koji su odobreni za promet određenim kućnim ljubimcima dok se prenošenje većeg broja životinja mora obaviti preko prijelaza na kojima se nalazi granična veterinarska inspekcija. 
 
Kada putujete sa svojim kućnim ljubimcem, odgovorni ste za njega
Kada dovodite svojeg kućnog ljubimca u Republiku Hrvatsku, snosite svu odgovornost za ispunjavanje uvjeta za unos. Provjerite, primjerice, je li vaš kućni ljubimac na vrijeme cijepljen, odnosno ponovno cijepljen (revakciniran), je li napravljen titar protutijela i ima li važeću putovnicu ili veterinarski certifikat. Ako vaš kućni ljubimac prilikom dolaska na granični prijelaz na kojem je dozvoljen njegov unos ne ispunjava navedene zahtjeve, ulazak u Republiku Hrvatsku može vam biti odbijen, odnosno životinja može biti vraćena u zemlju podrijetla ili stavljena u karantenu. Kao vlasnik životinje snosite sve troškove koji su nastali provedbom tih mjera.
 
Pod kućnim ljubimcima, prema Pravilniku o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, podrazumijevaju se sljedeće životinjske vrste: psi, mačke, pitome vretice (Mustela putorius) iz porodice kuna (Mustelidae), beskralježnjaci (izuzev pčela i rakova), ukrasne tropske ribe, vodozemci, gmazovi, sve vrste ptica (izuzev peradi) te glodavci i domaći kunići.
 
Maksimalan broj životinja
Pod nekomercijalnim uvozom kućnih ljubimaca podrazumijeva se unošenje pet ili manje kućnih ljubimaca na područje Republike Hrvatske. Oni moraju biti podvrgnuti dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu koji obavljaju carinski službenici na putničkoj točki ulaska na područje Republike Hrvatske. Takvi kućni ljubimci ne smatraju se robom i obvezatno moraju biti u pratnji vlasnika ili od vlasnika ovlaštene osobe odgovorne za životinju tijekom cijelog putovanja. 
 
Uvjeti
Opći zahtjevi koji se odnose na unošenje pasa, mačaka i pitomih vretica (još se naziva domaći tvor, bijeli tvor, afrički tvor, feret, američki tvor, pitomi tvor, domaći feret ili pitomi feret - Mustela putorius) podrijetlom iz država zemalja članica Europske Unije te država niskog rizika izvan Europske Unije dani su u tekstu koji slijedi.
 
Psi, mačke i pitome vretice: 
moraju biti označeni mikročipom. U slučaju da je životinja označena mikročipom koji ne odgovara ISO standardu 11784 ili 11785, nego je čip drugog tipa, vlasnik, odnosno posjednik dužan je osigurati odgovarajući čitač koji je potreban za očitavanje mikročipa. U svakome trenutku mora biti moguće utvrđivanje imena i adrese vlasnika životinje. Broj mikročipa veterinar mora upisati u putovnicu ili certifikat koji vlasnik ili posjednik nosi uz životinju.
moraju biti praćeni putovnicom ili certifikatom izdanom od veterinara ovlaštenog od nadležnoga tijela
moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće.
 
Dopustit će se kretanje životinjskih vrsta koje dolaze iz država zemalja članica Europske Unije te država niskog rizika izvan Europske Unije, koje su mlađe od tri mjeseca i necijepljene, ako vlasnik ili posjednik uz njih nosi putovnicu ili certifikat i ako su od rođenja boravile na istome mjestu te nisu bile u kontaktu s divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji, ili se kreću u pratnji majke o kojoj su još ovisne.
 
Psi, mačke i pitome vretice koje dolaze iz zemalja visokog rizika moraju ispunjavati ove uvjete:
  • moraju biti označeni mikročipom
  • moraju biti praćeni certifikatom izdanim od veterinara ovlaštenog od nadležnoga tijela ili prilikom ponovnoga ulaska u Republiku Hrvatsku putovnicom (psi iz Hrvatske)
  • moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće
  • moraju biti podvrgnuti testu neutralizacije protutijela titracije jednake najmanje 0,5 IJ/ml na uzorku uzetom od ovlaštenoga veterinara, najranije 30 dana nakon cijepljenja i tri mjeseca prije premještanja obavljenoga u za to ovlaštenom laboratoriju, koji možete pronaći na popisu objavljenom na web stranicama: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm.
 
Propisano razdoblje od tri mjeseca ne primjenjuje se na ponovni ulazak kućnih ljubimaca na područje Republike Hrvatske čija putovnica potvrđuje da je titracija protutijela s pozitivnim rezultatom provedena prije nego je životinja napustila Republiku Hrvatsku.
 
Životinje koje se uvoze u komercijalne svrhe i one koje putuju kao pošiljka mora prije otpreme pregledati veterinar.
 
Za dodatne informacije molimo kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Uprava za veterinarstvo 
Telefon: +385 1 6109 499, +385 1 6106 703 i +385 1 6106 455, 
 
 
Medicinska služba
 
Bolnice i klinike postoje u svim većim gradovima, a ambulante i ljekarne i u manjim mjestima.
 
Strani turisti koji su obvezno osigurani u državama s kojima Hrvatska ima ugovor o socijalnome osiguranju za vrijeme privatnog boravka u Republici Hrvatskoj ne plaćaju usluge hitne zdravstvene zaštite, pod uvjetom da imaju ugovorom predviđene potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu. Zdravstvena zaštita (uključujući i prijevoz) koristi se za hitne slučajeve na način i po propisima koji vrijede za hrvatske osiguranike, pri čemu se na isti način sudjeluje i u troškovima zdravstvene zaštite (participaciji).
 
Osobe koje dolaze iz država s kojima nije sklopljen ugovor ili s kojima ugovorom nije predviđeno korištenje zdravstvene zaštite, sve troškove zdravstvene zaštite snose same.
 
Za dodatne informacije molimo kontaktirati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje telefon: +385 (0)21 408 900 (Regionalni ured Split)
 
 
Blagdani i neradni dani
 
1. siječnja - Nova godina
6. siječnja - Sveta tri kralja
Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
1. svibnja - Praznik rada
30. svibnja - Dan državnosti
Tijelovo
22. lipnja - Dan antifašističke borbe
5. kolovoza - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
15. kolovoza - Velika Gospa
1. studenoga - Dan svih svetih
18. studenog - Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
25. prosinca - Božić
26. prosinca - Sveti Stjepan 
 
 
Radno vrijeme trgovina i javnih službi
 
Tijekom turističke sezone većina trgovina radnim je danom otvorena od 8 do 20 sati, a mnoge od njih rade i vikendom.
 
Javne službe i poslovni uredi uglavnom rade od 8 do 16 sati, od ponedjeljka do petka.
 
Pošta i telekomunikacije
 
Poštanski su uredi radnim danom otvoreni od 7 do 19 sati, u manjim mjestima od 7 do 14 sati, a pojedini rade i dvokratno.
 
U većim gradovima i turističkim mjestima dežurne pošte otvorene su subotom i nedjeljom. Na svim javnim telefonima upotrebljavaju se telefonske kartice koje se prodaju u poštama i novinskim kioscima. Inozemstvo se može izravno zvati s bilo kojega telefona.
 
Web: www.posta.hr  
 
U slučaju nesreće nazovite 112!
 
Ako opazite prirodnu ili tehničko-tehnološku prijetnju ili nesreću koja ugrožava život i zdravlje ljudi, imovinu ili okoliš nazovite 112, broj koji je moguće besplatno nazvati 24 sata dnevno s bilo kojeg telefonskog uređaja u Republici Hrvatskoj. Prilikom pozivanja nije potrebno poznavati teritorijalne i strukovne nadležnosti hitnih službi nego samo dojaviti:
što se dogodilo
gdje se dogodilo
kada se dogodilo
ima li ozlijeđenih
kakve su ozljede
kakvu pomoć trebate
tko zove.
 
Pozivnom na broj 112 može se dobiti:
hitna medicinska pomoć
pomoć vatrogasaca
pomoć policije
pomoć gorske službe spašavanja
pomoć pri traganju i spašavanju na moru
pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja.
 
Poziv na broj 112 moguće je ostvariti i na:
Engleskom
Njemačkom
Talijanskom
Mađarskom
Slovačkom
Češkom
 
Praktični savjeti
 
Aktivnosti u prirodi
Upoznajte rodbinu ili prijatelje o smjerovima svojega kretanja ili planu vašeg puta.
Hodajte po označenim stazama i putovima.
Opskrbite se dostatnom količinom pitke vode.
Pripremite odgovarajuću odjeću i obuću.
Pripremite mobilni telefonski uređaj.
Pratite informacije o vremenskoj prognozi.
Pažljivo i u skladu s propisima rukujte otvorenim plamenom.
Ne bacajte opuške i zapaljive predmete u prirodu.
 
Zaštita od požara
Provjerite jeste li poduzeli sve da spriječite požar!
Ne bacajte zapaljene ili zapaljive predmete u okoliš!
Poštujte znakove zabrane loženja vatre!
Pazite da vaše parkirano vozilo ne zatvara vatrogasne pristupe i prilaze. 
 
Što učiniti u slučaju požara?
Požar odmah dojavite vatrogascima na telefonski broj 112.
Upotrijebite ručni aparat za početno gašenje požara i gasite požar samo ako ne ugrožavate sebe i druge.
Obavijestite osobe iz okoline o nastanku požara.
SLIJEDITE UPUTE VATROGASACA.
 
UPAMTITE:
Za nepoštivanje propisa zaštite od požara, Ministarstvo unutarnjih poslova pokreće prekršajne ili kaznene prijave. 
 
Na cesti
Tijekom turističke sezone izbjegavajte prometne gužve, vožnju vikendima i praznicima.
Vozite odmorni!
Prilagodite brzinu uvjetima na cesti i poštujte ograničenja brzine.
U slučaju gužve budite strpljivi i opskrbite se dostatnom količinom pitke vode.
 
Na moru
U slučaju nesreće na moru ili onečišćenja mora nazovite 155 (Nacionalnu središnjicu za traganje i spašavanje na moru) ili 112.
Prije isplovljavanja informirajte se o vremenskoj prognozi, posebno za Jadran.
Za vrijeme plivanja ostanite u vidokrugu drugih plivača.
Obavijestite rodbinu ili prijatelje o približnoj lokaciji ronjenja te je označite na propisan način.
Izlažite se suncu umjereno i koristite zaštitna sredstva.
Opskrbite se dostatnom količinom pitke vode.
 
Zaštita okoliša
Zaštita biološke raznolikosti u skladu je s važećim propisima Europske Unije.
More za kupanje na hrvatskome Jadranu vrlo je visoke kakvoće i prema kriterijima Europske Unije.
 
U slučaju onečišćenja okoliša nazovite Centar 112.  
 
Radijske vijesti na stranim jezicima u turističkoj sezoni
 
Hrvatski radio na nekoliko programa emitira emisije na stranim jezicima namijenjene turistima u Hrvatskoj. Na Prvom programu Hrvatskog radija svaki dan u 20,05 emitira se emisija na engleskom jeziku u trajanju od desetak minuta.
 
U vrijeme ljetne sezone na Drugom programu Hrvatskog radija (98,5 Mhz sjeverozapadna Hrvatska i Dubrovačko primorje, 105,3 MHz Istra, 96,1 MHz Split, 98,9 MHz Makarsko primorje te 93,3 MHz Gorski kotar), uz redovite vijesti i izvještaje iz HAK-a na hrvatskom jeziku, emitirat će se prometne informacije na engleskom i njemačkom jeziku, a u kolovozu i na talijanskom. Izvanredne informacije o zastojima u prometu emitiraju se iz HAK-a na hrvatskom i engleskom jeziku. 
 
U istome razdoblju ljeti na Drugom programu Hrvatskog radija svaki sat emitiraju se vijesti Trećeg programa Austrijskog radija i Bayerna 3 na njemačkom jeziku, RAI-a Uno na talijanskom, Radio Praga na češkom, Absolut radija na engleskom, a iz međunarodnog programa Hrvatskog radija „Glas Hrvatske” također na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku.
 
Češke turiste ljeti novinari Radio Praga jedanput na dan informiraju putem regionalnih postaja: Radio Splita, Radio Dubrovnika i Radio Rijeke.  
Podijelite:

Istaknuto