Ivica Nikolac: Prisutna odsutnost

Ivica Nikolac: Prisutna odsutnost

  U subotu, 15.lipnja 2019. u 20 sati u Galeriji fotografije Fotokluba Split, otvorit će se retrospektivna izložba riječkog fotografa Ivice Nikolca "Prisutna odsutnost".


Izložbu možete pogledati do 10. srpnja 2019.

Iz predgovora:
Kada bi fotografija bila samo misao od nje bi samo ostao trag bez
sadržaja i smisla. Ivica Nikolac međutim svakom svojom fotografijom pokazuje kako pored ideje, slika mora biti i zapažanje u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Izgleda da se tek tada formira misao koja se zapaženo oblikuje u cjelinu sa sadržajem i smislom.
Tematske cjeline kojima Nikolac daje okvir svog razmišljanja, samo su uputa za uporabu jednog izrazito fotografskog senzibiliteta koji u detalju i totalu prepoznaje vrijednosti za oblikovanje kamerom. Odmjeren u izrazu, Nikolac je daleko od vulgarnog dokumentarizma, iako bi se moglo reći
da je s tim žanrom duboko povezan. On vidi i fotografskom slikom
bilježi život oko sebe, njegove ostatke i današnju devastiranu
prisutnost. Pritom se nikako ne može reći da je neutralan;
fotografije su mu ispunjene profinjenim emotivnim nabojem kojim
ispunjava sliku odnosom prema ruševini nekadašnje Hartere ili
zapuštenim objektom bivše partijske škole u Kumrovcu.

Upravo tim i takvim odnosom prema zapaženim motivima, Nikolac podastire tematsku panoramu, u kojoj ne oklijeva ubaciti zrno crnog humora. Ne bi se reklo da je pritom ironičan, motiv mu naprosto nameće izvjesnu dozu sarkazma kao metodu obuzdavanja nesmiljene objektivnosti kamere.
U pričama kao što su Širok osmijeh, Patuljci pojma nemaju ili
Zauzimanje muzejskog prostora, prevladava indirektni govor slike; s očiglednog motiva priča se prebacuje na metaforičku dimenziju ispunjenu skrivenim porukama koje tek treba očitati da bi se dobio puni smisao fotografske slike.

Prepoznavanjem upravo tog metaforičkog značenja, Nikolac nas uvodi u složenu igru viđenog i skrivenog. Kada se očigledno stavi na stranu, tada njegove slike postaju pravo vrelo izvornog nadahnuća, a fotografija postupno otkriva svoju tajnu. Ona nije u očiglednom, već – naprotiv – u onom što na prvi pogled ne vidimo.

Compartir:

Destacado