Predavanje akademika Dinka Kovačića "SPLIT 3- Moja sjećanja"