Notice on Increasing the Tourist Tax for 2018

Notice on Increasing the Tourist Tax for 2018

(Croatian)
 

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine, donijela  Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018 .g. (NN 78/2017).

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Povećanje visine boravišne pristojbe odnosi se na osobe koje boravišnu pristojbu plaćaju pravnoj ili fizičkoj osobi po svakom ostvarenom noćenju.

Prema članku 1. Uredbe, visina boravišne pristojbe utvrđuje se u sljedećim iznosima: 

Razred A – grad Split – 8,00 kn

Razred B – naselje Stobreč i Slatine– 7,00 kn

Razred C – naselje Žrnovnica – 5,50 kn

Razred D – naselja Donje Sitno, Gornje Sitno,  Srinjine i Kamen – 4,50 kn


Više na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_78_1922.html

Share:

Highlights