Predavanje: Mit i filozofija u Čileu i Iberskoj Americi